Fore Kazık

Hizmetlerimiz

Çalışma alanının proje kotlarında tesviyesi ile hazırlanmasının ardından, ölçüm ekibi tarafından verilen aplikasyonlarda, istenilen derinliğe kadar işleminin yapılması ile başlayan çalışma, kuyuya dışarıda hazırlanan demir donatının indirilmesi ve tremi borusu yardımıyla betonlanması ile son bulur.

Zemin niteliğine göre delici uç seçimi yapılarak, auger, bage, karotiyer gibi delici uç ekipmanları kullanılabilir. Çok gevşek veya sulu zeminlerde muhafaza borusu yardımıyla foraj gerçekleşebilir.

Çapları Ø65, Ø80, Ø100, Ø120, Ø150 olarak değişebilir. Bu çaplardan hangisi ile çalışılacağına karar verilmesinde proje ve zemin özellikleri en önemli verilerdir. Fore kazık, temel altı iyileştirmesinde sürtünme kazığı veya uç kazığı olarak çalıştırılabileceği gibi iksa sistemlerinde de dikey eleman olarak çalıştırılabilir.